Co to jest EEG i NIRS?

EEG
Elektroencefalografia (z ang. electroencephalography; EEG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu. Podczas badania na powierzchni głowy umieszczane są elektrody, które rejestrują wypadkowe pole elektryczne generowane przez neurony kory mózgowej. Pozyskany sygnał jest następnie wzmacniany, dzięki czemu powstaje szczegółowy zapis aktywności poszczególnych obszarów mózgu, zwany elektroencefalogramem.

NIRS
Spektroskopia bliskiej podczerwieni (z ang. near infrared spectroscopy; NIRS) jest metodą wizualizacji przepływu krwi w mózgu, a co za tym idzie – aktywności mózgu. Technika polega na przepuszczeniu przez czaszkę wiązek światła w bliskiej podczerwieni. Światło jest odbijane w zależności od stopnia natlenowania krwi, którą napotyka na swojej drodze. Krew związana z tlenem absorbuje inne częstotliwości fal świetlnych niż krew, z której tlen został już oddany do tkanek mózgu. Analiza światła odbitego (jego intensywności oraz rozmieszczenia) dostarcza informacji na temat czynnych regionów w mózgu. Wynika to z faktu zwiększonego zapotrzebowania na krew natlenowaną w obszarach wzmożonej aktywności neuronalnej.

Obszary zastosowania

Neuromarketing

 • Obserwacja aktywności mózgu w odpowiedzi na produkty, spoty reklamowe, kampanie społeczne
 • Badania emocjonalnej odpowiedzi na bodźce reklamowe

Farmakologia

 • Ocena efektów farmakoterapii, strategii leczenia, treningów (np. w depresji)

Psychologia, kognitywistyka, socjologia

 • Badanie i tworzenie interfejsów mózg-komputer (BCI)
 • Badanie zachowań i zastosowań interfejsów mózg-komputer (BCI) przez badanych
 • Obustronna obserwacja aktywacji względem zachowań lub (rozwoju) zdolności badanego
 • Badania reakcji i obszarów aktywacji na bodźce zmysłowe, zadania poznawcze

Medycyna i rehabilitacja

 • Badania pacjentów padaczkowych
 • Tworzenie interfejsów mózg-komputer (BCI) wspomagających rehabilitację
 • Monitorowanie pacjentów z zaburzeniami snu
 • Ocena stanu świadomości (np. pacjentów w śpiączce)
 • Obserwacja aktywności korowej w chorobach organicznych mózgu
 • Obserwacja aktywności korowej przy podejrzeniach zatrucia substancjami neurotoksycznymi