symbol eye trackingu

Co to jest eye tracking

Eye tracking (okulografia) to dynamicznie rozwijająca się technologia o bardzo dużej dywersyfikacji zastosowań. Stosuje się ją we wszystkich dziedzinach, w których kręgu zainteresowań leży badanie odbioru i przetwarzania informacji wzrokowej.

Wideo okulografy, w uproszczeniu nazywane eye trackerami, są urządzeniami pomiarowymi bazującymi na informacjach rejestrowanych przez kamery śledzące ruch gałki ocznej. Dedykowane oprogramowanie pozwala na nagranie, zapis, analizę i stworzenie wizualizacji danych w sposób intuicyjny oraz niewymagający znajomości żadnego języka programowania.

Dzięki wykorzystaniu eye trackera badacz może uzyskać szczegółowe dane na temat tego, na co i w jakiej kolejności patrzy osoba badana. Pozwala na identyfikację zarówno obszarów, na których jest koncentrowana uwaga, jaki i obszarów pomijanych, słabo zauważalnych.

Podgląd podczas rejestracji umożliwia natychmiastowe wykorzystanie informacji zwrotnej, co czyni eye tracking szczególnie przydatnym przy treningach indywidualnych. Uzyskany feedback pozwala trenerowi na skorygowanie niepożądanych zachowań wzrokowych, eliminację rozproszeń lub zwiększenie nacisku na ćwiczenia utrzymywania uwagi wzrokowej w kluczowych dla danej dziedziny obszarach.

Obszary zastosowania

Marketing, reklama, zarządzanie marką

 • Postrzeganie i rozpoznawalność marki, reklamy, produktu
 • Pretesty i badanie skuteczności projektów (spoty reklamowe, opakowania, etykiety, logo, layouty, gazetki sprzedażowe)
 • Product placement
 • Lokalizacja powierzchni reklamowych
 • Sterowanie nawigacją klienta w sklepie
 • Organizacja powierzchni sklepowej i półek sklepowych

Ergonomia i funkcjonalność

 • Sterowanie urządzeniami przy pomocy ruchów oczu (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne)
 • Systemy naprowadzające i systemy kontroli lotów
 • Centra dowodzenia w wojsku, policji i straży pożarnej
 • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach (badania kierowców)
 • Rozmieszczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych na tablicach sterowniczych, w kokpitach i kabinach pojazdów
 • Zarządzanie informacją (komunikatywność oznakowania i dostępność wizualna)
 • Testy oprogramowania, aplikacji i interface’ów w urządzeniach elektronicznych

Edukacja i sport

 • Podnoszenie precyzji w koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Konstruowanie podręczników
 • Ilościowa ocena zmian w procesie czytania
 • Wykrywanie elementów rozpraszających
 • Obserwacja postępów w umiejętności utrzymywania uwagi wzrokowej

Medycyna

 • Diagnostyka i ocena leczenia chorób neurologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych (testy ruchliwości gałek ocznych)
 • Ocena efektów terapii zachowawczej, farmakologicznej lub operacyjnej wad wzroku
 • Kształcenie lekarzy radiologów, chirurgów, ratowników medycznych
 • Badanie szybkości reakcji okulomotorycznej oraz stabilności fiksacji oka

Psychologia i socjologia

 • Ocena zachowania człowieka w różnych sytuacjach
 • Badania interakcji człowieka z komputerem (HCI – Human Computer Interaction)
 • Ocena stanu emocjonalnego i poznawczego człowieka
 • Obserwacje uzupełnione metodą eye tracking
 • Pupilometria (pomiar szerokości źrenic w odpowiedzi na bodźce)
 • Wykazanie krótko- i długofalowego oddziaływania otoczenia na człowieka