Czym jest fMRI?

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) to badanie opierające się na zjawisku BOLD (blood oxygen level dependent contrast),  czyli rejestracji stosunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego, a jego wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną.

fMRI z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w wykonywanie zadania wykonywanego przez osobę badaną.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy metodologia fMRI została opracowana, badanie to jest uznawane za najbardziej rzetelne spośród badań czynnościowych mózgu. Dzięki dokładności wyników zdominowało metody obrazowania mózgu.

Obszary zastosowania

Neurologia, neurobiologia, radiologia, fizjologia

  • Obserwacja aktywności struktur mózgowych pacjentów
  • Detekcja anomalii
  • Obserwacja mechanizmów kompensacji w chorobach neurodegeneracyjnych
  • Szczegółowe planowanie operacji
  • Tworzenie map funkcjonalnych dla neuronawigacji
  • Ocena efektów operacji

Farmakologia, psychologia, kognitywistyka

  • Obustronna obserwacja efektów farmakoterapii, strategii leczenia lub treningów
  • Obustronna obserwacja aktywacji względem zachowań lub (rozwoju) zdolności badanego
  • Badania reakcji i obszarów aktywacji na bodźce zmysłowe, zadania poznawcze
  • Badania nad neuroplastycznością mózgu