symbol rezonansu

Czym jest MRI?

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) to badanie opierające się na zjawisku BOLD (blood oxygen level dependent contrast), czyli rejestracji stosunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego, a jego wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną.

fMRI z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w zadanie wykonywane przez osobę badaną.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy metodologia fMRI została opracowana, badanie to jest uznawane za najbardziej rzetelne spośród badań czynnościowych mózgu. Dzięki dokładności wyników zdominowało metody obrazowania mózgu. Wkrótce lepsze zrozumienie sygnału i zoptymalizowanie jego akwizycji przełożyło się na wzrost jakości badań z użyciem rezonansu.

Obecnie dostępne rozwiązania technologiczne pozwalają na poszerzenie możliwości eksperymentów i wkroczenie w nowe obszary badawcze. W pole magnetyczne można wprowadzać coraz więcej urządzeń, które umożliwiają lepiej kontrolowaną i szerszą prezentację bodźców, stymulację i rejestrację sygnałów z wyodrębnionych modalności. Usprawniona została również obustronna komunikacja z osobą badaną – dzięki specjalnym panelom odpowiedzi lub aktywnie redukującym szum słuchawkom i mikrofonom.

Poszerzenie badania rezonansowego o biosygnały może pozwolić na monitorowanie stanu osoby badanej (np. pobudzenia emocjonalnego lub mięśniowego), czy nawet stopnia jej zaangażowania w eksperyment. Takie praktyki umożliwiają wyodrębnienie ważnych fragmentów danych, przekładając się na wartościowe wyniki analizy.

Obszary zastosowania

Neurologia, neurobiologia, radiologia, fizjologia:

  • Obserwacja struktur mózgowych pacjentów
  • Detekcja anomalii
  • Obserwacja chorób neurodegradacyjnych
  • Planowanie operacji
  • Tworzenie map dla neuronawigacji
  • Ocena efektów operacji

Farmakologia, psychologia, kognitywistyka:

  • Obustronna obserwacja efektów chorób neurodegeneracyjnych, anomalii, guzów względem strategii leczenia, farmakoterapii, treningów
  • Obustronna obserwacja struktur względem zachowań lub (rozwoju) zdolności pacjenta