Co to jest neurorehabilitacja?

Rehabilitacja neurologiczna w ostatnich latach coraz bardziej korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych bazujących na badaniach mózgu związanych z procesami neuroplastycznymi. Wykorzystywana jest tu zarówno przezczaszkowa stymulacja mózgu, jak również zaawansowane metody bazujące na sprzężeniu zwrotnym i systemach BCI (interfejs mózg-komputer, ang. brain-computer interface). Metody stymulacji mózgu uznane są w terapii depresji, schizofrenii, choroby Parkinsona, jak również w rehabilitacji poudarowej. Połączone z odpowiednio prowadzoną przez specjalistę terapią mogą doprowadzić do utrwalonych zmian w funkcjonowaniu mózgu.

Interfejsy mózg-komputer znajdują z kolei zastosowanie w poudarowej rehabilitacji motorycznej, komunikacji alternatywnej, jak również we wspieraniu komunikacji i ocenie stanu osób z zaburzeniami świadomości. Rehabilitacja poudarowa bazuje na stymulacji procesów neuroplastycznych. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym aktywności wybranych obszarów kory motorycznej oraz zsynchronizowane z tą aktywnością wymuszanie ruchu właściwej kończyny poprzez funkcjonalną stymulację elektryczną. Z kolei u osób cierpiących na zespół zamknięcia, technologia BCI zapewnia możliwość komunikacji dzięki wykrywaniu potencjałów wywołanych (P300) skorelowanych z wybranymi bodźcami, takimi jak mrugnięcia liter czy też stymulacja sensoryczna wybranej kończyny.

Obszary zastosowania

Rehabilitacja neurologiczna, badania kliniczne