Biopac Student Lab

Biopac Student Lab to elastyczne, zintegrowane narzędzie do poznawania/zgłębiania/ odkrywania szeroko pojętych nauk biologicznych. Na BSL składa się sprzęt, oprogramowanie i standardowe materiały edukacyjne, które pozwalają studentom z jednej strony na budowanie doświadczeń zarówno od strony prowadzącego badanie jak i osoby, na której badanie jest przeprowadzane.

BSL używają studenci uniwersytetów  i politechnik  zarówno do nagrywania danych uzyskanych podczas badań ich samych, zwierząt jak i do przygotowania tkanek.

Do zestawu zostało dołączonych około 60 eksperymentów, które wykładowcy mogą wykorzystać podczas zajęć w laboratorium.

System BSL zawiera sprzęt do akwizycji sygnałów biologicznych z wbudowanymi uniwersalnymi wzmacniaczami do nagrywania i przenoszenia sygnałów elektrycznych z serca, mięśni, nerwów, mózgu, oczu, układu oddechowego, oraz do przygotowywania tkanek. System akwizycji sygnałów biologicznych odbiera je z elektrod i przetworników. Następnie program BSL prezentuje dane w formie fal. System akwizycji łączy się z komputerem (działającym na systemie operacyjnym Windows® lub Mac® OS X) poprzez port USB.

Program Biopac Student Lab prowadzi użytkowników przez poszczególne lekcje przy pomocy instrukcji wyświetlanych na ekranie w kolorze, szczegółowych podręczników, plików wideo przedstawiających przebieg eksperymentów oraz próbek danych. Pełne raporty mogą zostać zapisane lub przesłane do wykładowcy, który następnie będzie mógł je sprawdzić. Dzięki czujnikom można monitorować, czy student użył do badania odpowiednich urządzeń oraz czy zbiera dane w prawidłowy sposób. Kiedy student zbierze już dane, może mierzyć amplitudę i częstotliwość, jak również użyć szerokiej gamy narzędzi do pomiaru innych parametrów pochodzących z sygnałów elektrycznych. Studenci mogą porównywać swoje wyniki ze wzorcowymi wynikami lub tymi uzyskanymi przed i po wykonaniu przez badanego konkretnego zadania. Studenci mogą też porównywać ze sobą swoje wyniki. Mogą one zostać skompilowane i przedstawione w formie raportu w pliku w formacie Rich Text.

Tysiące laboratoriów uniwersyteckich i politechnicznych używa Biopac Student Lab podczas zajęć z fizjologii, farmakologii, biologii, neurobiologii, psychologii, fizjologii wysiłku oraz inżynierii biomedycznej.

Cechy

  • Ponad 65 komplementarnych lekcji
  • Demonstracyjne wideo
  • Możliwość nauki w trybie online
  • Zajęcia modułowe, możliwe do rozłożenia na 4 – 8 semestrów
  • Możliwość indywidualnego dostosowania lekcji do potrzeb kursu
  • Lekcje z obszarów takich jak: fizjologia (zwierzęca i ludzka), biomechanika, psychofizjologia, neurofizjologia, farmakologia, toksykologia, anatomia człowieka, biologia, bioinżynieria
  • Pełne zaangażowanie studentów (wejście w role badacza i badanego)