NordicNeuroLab – Oprogramowanie kliniczne

Oprogramowanie kliniczne do przetwarzania i analizy obrazów uzyskanych w MRI i fMRI.

nordicActiva

Program do prezentacji bodźców firmy NNL pozwalający w prosty sposób wykonywać diagnostykę kliniczną w oparciu o badania fMRI. Oferuje zbiór gotowych paradygmatów z zakresu modalności wzrokowej, słuchowej, funkcji werbalnych oraz ruchu.

Umożliwia również pisanie własnych eksperymentów w schematach blokowych i zdarzeniowych z wykorzystaniem bodźców tekstowych, obrazów statycznych i video. Oprogramowanie posiada pełną integrację z urządzeniami NNL oraz z oprogramowaniem nordicBrainEx, co usprawnia diagnostykę przedoperacyjną – od badania po analizę, opis wyniku i wizualizację map aktywacji.

nordicBrainEX

To aplikacja kliniczna do przetwarzania i analizy obrazu. Posiada budowę modułową, na którą składają się opcje analizy: sygnału BOLD, Dyfuzji/DTI i Perfuzji/DCE. nordicICE jest łatwym w obsłudze programem, działającym w systemie Windows, zintegrowanym ze szpitalnym systemem PACS. Z uwagi na rozbudowane funkcje tego oprogramowania, zawsze należy zapoznać się z opisem modułów dostępnym w broszurach informacyjnych.

Program ma również funkcję eksportu wyników do systemów neuronawigacyjnych. nordicBrainEx umożliwia tworzenie własnych protokołów analiz i integrację ze szpitalnym systemem PACS, co pomaga uprościć i zautomatyzować pracę zakładów radiologii. Poza standardowymi narzędziami pozwala na określenie przebiegu zmian sygnału w czasie, z pojedynczego piksela lub rejonu zainteresowania.

nordicICE

Jest aplikacją kliniczną, do postprocessingu badań fMRI, DTI (wraz z traktografią) i Perfuzji oraz wizualizacji wyników. Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie przeprowadzenie analizy i wygenerowanie raportu z badania, zawierającego obrazy, zdjęcia, wykresy i treści tekstowe.