Tobii Pro Glasses 2 – Okulograf mobilny

System Pro Glasses 2 firmy Tobii to poręczne urządzenie do śledzenia ruchu gałek ocznych z funkcją bezprzewodowego podglądu na żywo, umożliwiającą podgląd dowolnej czynności w rzeczywistych warunkach. Ultralekka, skoncentrowana na wygodzie użytkownika konstrukcja zapewnia naturalne środowisko badawcze i łatwość użytkowania. System przechwytuje dane o częstotliwości 50 lub 100 Hz.

System Pro Glasses 2 pokazuje, na co patrzy dana osoba w czasie rzeczywistym, poruszająca się w dowolnym rzeczywistym środowisku, umożliwiając naukowcom dogłębny i obiektywny wgląd w ludzkie zachowania.

Połączenie kompletnej dyskrecji i technologii modelu oka 3D, będącej własnością firmy Tobii, zapewnia naukowcom najbardziej naturalne środowisko badania i najwyższą jakość danych. Szybka kalibracja i dedykowane oprogramowanie towarzyszące przez wszystkie etapy badania skracają czas uruchomienia i ułatwiają rozpoczęcie korzystania z systemu każdemu, kto przejdzie krótkie przeszkolenie.

Rzeczywisty obraz

System Pro Glasses 2 zapewnia tzw. „rzeczywisty (prawdziwy) obraz” tego, co widzą użytkownicy. Unikalny zestaw funkcji, w tym cztery kamery śledzące ruch gałki ocznej, szerokokątna kamera sceny HD i cienkie elementy boczne, zapewniające całkowicie niezakłócony widok z boku, rejestrują szerokokątne widoki i zapewniają naturalne środowisko badawcze, w tym widzenie peryferyjne.

Najwyższa jakość danych   

Wydajne obliczeniowo śledzenie wszystkich rodzajów gałek ocznych, ciągła kalibracja i minimalne straty danych podczas ekstremalnych ruchów gałek ocznych pozwalają śledzić szeroki przekrój populacji i zapewniają najwyższą jakość danych. Kompensacja poślizgu w połączeniu z częstotliwością próbkowania 50 lub 100 Hz umożliwia gromadzenie ogromnej ilości danych o jeszcze lepszej dokładności.

Synchronizacja z danymi fizjologicznymi 

Jednostka rejestrująca systemu umożliwia synchronizację z szerokim spektrum danych fizjologicznych, w tym EEG, NIRS, przewodnictwem skóry, śledzeniem ruchu, rytmu oddechowego i tętna. System Pro Glasses 2 zapewnia najwyższy poziom synchronizacji przy bardzo niskim opóźnieniu (latencji) i możliwość korzystania z synchronizacji sprzętowej bez konieczności posiadania ze sobą laptopa.

Podgląd na żywo. Natychmiastowy wgląd w rejestrowane dane

Podgląd na żywo pozwala dokładnie zobaczyć, na co patrzy dana osoba, bezprzewodowo i w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pozyskiwany jest natychmiastowy i praktyczny wgląd w rejestrowane dane. Choć system jest łatwy w użyciu i atrakcyjny cenowo, jest bardzo wartościowym narzędziem badawczym idealnie sprawdzającym się w wielu rodzajach badań naukowych.

Automatyczne mapowanie w czasie rzeczywistym

Narzędzie mapowania w czasie rzeczywistym integruje się z oprogramowaniem Pro Glasses Analyzer, usprawniając proces kodowania i znacznie redukując czas analizy. Gromadzi i mapuje dane z plików wideo utrwalających ruch gałek ocznych do zdjęć referencyjnych, umożliwiając natychmiastową wizualizację danych ilościowych lub tworzenie zagregowanych statystyk.

Analiza i wizualizacja 

Oferujące znaczne możliwości narzędzie zapewnia pełne spektrum jakościowych i ilościowych analiz danych i ich wizualizacji. Umożliwia  łatwą rejestrację zdarzenia, zdefiniowanie obszarów zainteresowania, kalkulację statystyk, tworzenie map cieplnych i eksport danych w celu dalszej analizy, przy użyciu innego oprogramowania.

Najważniejsze informacje o funkcjonalnościach dostępnych podczas procesu nagrywania:

 • Zautomatyzowana kalibracja jednopunktowa
 • Zarządzanie uczestnikami
 • Zarządzanie nagrywaniem 
 • Zarządzanie badaniem
 • Podgląd nagrywania na żywo
 • Powtórka nagrań bez koniecnzości zgrywania danych
 • Eksport plików wideo

Najważniejsze cechy oprogramowania do analizy i wizualizacji Tobii Pro Analyzer:  

 • Odtwarzanie zarejestrowanych nagrań
 • Rejestrowanie zdarzeń (event logging)
 • Mapowanie danych okulograficznych w czasie rzeczywistym
 • Narzędzie do tworzenia wizualizacji: map cieplnych, ścieżek wzroku
 • Narzędzie tworzenia AOI
 • Eksport wskaźników, wstępnych statystyk
 • Eksport danych surowych
 • Import i eksport projektów
 • Automatyczne wykrywanie obrazów referencyjnych w zarejestrowanych danych

Akcesoria:

 • Szkła korekcyjne: zakres od -5,0 do +3,0 z 0,5 stopnia dioptrii
 • Pakiet rozszerzenia baterii w celu zapewnienia jeszcze dłuższego czasu działania

Cechy

 • Najwyższa jakość danych (śledzenie wszystkich rodzajów gałek ocznych, ciągła kalibracja i minimalne straty danych)
 • Możliwość synchronizacji z danymi fizjologicznymi 
 • Opcja podglądu na żywo (natychmiastowy wgląd w rejestrowane dane)
 • Automatyczne mapowanie w czasie rzeczywistym
 • Oprogramowanie zapewniające pełne spektrum jakościowych i ilościowych analiz danych i ich wizualizacji
 • Zbieranie danych / uruchomienie: łatwa konfiguracja trwająca nie więcej niż 5 minut uwzględniająca cały proces kalibracji i niezbędnego przygotowania uczestnika
 • Kontrola: możliwość użycia podglądu na żywo podczas nagrywania, w celu upewnienia się, że badanie przebiega zgodnie z planem
 • Analiza i wizualizacja danych za pomocą dedykowanego oprogramowania, co zapewnia możliwie najwyższą jakość oraz możliwość pełnego skorzystania z zarejestrowanych danych