Tobii Pro Studio – Oprogramowanie

Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie do przygotowania i prezentacji bodźców na ekranie monitora, analizy i wizualizacji badań eye trackingowych z wykorzystaniem zarówno okulografów stacjonarnych, jak i eye trackera mobilnego Tobii Pro Glasses.

Projektowanie – przygotuj bodźce wizualne do badania

Stwórz cały scenariusz badania, korzystając z łatwego w obsłudze oprogramowania i wybierając z szerokiej gamy typów bodźców.

Przygotowanie scenariusza i bodźców wizualnych:

 • Dostępne typy bodźców: instrukcja tekstowa, obraz, PDF, wideo, nagrywanie ekranu, strona internetowa, kamera sceny, przechwytywanie obrazu z zewnętrznego źródła sygnału.
 • Łatwa konfiguracja dla bodźców skupiających uwagę z wykorzystaniem bodźców wideo lub z dodatkową ścieżką audio dla badanych z krótkim czasem utrzymywania uwagi i problemami z koncentracją. 
 • Możliwość dostosowania schematów kodowania wykrywanych zdarzeń (events) i czynności. 
 • Prosty kwestionariusz umożliwiający automatyczne przeniesienie zadeklarowanych odpowiedzi do pól z właściwościami badanego.
 • Automatyczne tworzenie wyświetlanych plansz na podstawie danych przesyłanych przez program E-Prime. 

Nagrywanie 

Zarejestruj dane z poziomu oprogramowania Tobii Pro Studio, umożliwiając synchronizację danych okulograficznych z aktywnością myszy komputerowej czy np. z wciskanymi klawiszami klawiatury w  celu całościowej analizy zachowania badanego.

Nagrywaj dane, które pozwolą Tobie na pełną analizę

 • Rejestruj dane o ruchu gałki ocznej, szerokości źrenicy, bodźcach wyświetlanych na ekranie, przeglądanych stronach internetowych, zachowaniu badanego z dodatkowej kamery, dźwięków, kliknięć, deklarowanych w kwestionariuszu odpowiedzi oraz wielu innych źródeł dodatkowych informacji skonfigurowanych na potrzeby danego badania.
 • Rejestracja zachowania na stronach internetowych  z możliwością zapisywania pełnoekranowych zrzutów ekranu, z reakcją oprogramowania na przewijanie strony oraz dzielenie wyświetlanej treści.
 • Szybka oraz automatyzowana procedura kalibracji.
 • Szybka, w pełni zautomatyzowana procedura kalibracji trwa mniej niż minutę oraz zapewnia natychmiastową, prawie niezauważalną dla badanego część badania. 
 • Możliwość dostosowania procedury kalibracji do indywidualnych potrzeb badanych, np. przy badaniach z udziałem dzieci lub osób z problemami z koncentracją uwagi.
 • Dobre wyniki kalibracji mogą zostać zapisane oraz wykorzystane ponownie dla tego samego badanego – przy powtórzeniu nagrań w tym samym środowisku.

Obserwuj

Zdalny podgląd sesji śledzenia wzroku w trakcie jej trwania, zapewnia natychmiastowy wgląd w doświadczenia i zachowanie badanych. Oprogramowanie jest idealne do dostarczania prezentacji na żywo różnym stronom zainteresowanym  projektem i do przygotowywania sesji po wywiadach.

Zdalny podgląd na żywo

 • Śledź sesje testowe w oddzielnym pomieszczeniu, korzystając ze zdalnego podglądu na żywo przez połączenie LAN. Uzyskaj wgląd w ruchy gałek ocznych osoby badanej, komentarze ustne, mimikę twarzy i interakcje na ekranie lub z obiektami fizycznymi.
 • Lokalny podgląd na żywo sesji nagrań z konfiguracją dwóch ekranów do kontrolowania i moderowania sesji z oddzielnego monitora w tym samym pokoju.
 • Odtwarzaj 
 • Selektywna powtórka nagranych sesji stanowi narzędzie do dogłębnej analizy jakościowej i jest niezwykle przydatna do dzielenia się najważniejszymi informacjami z innymi badaczami.
 • Powtarzaj sesje z obiektem testowym
 • Powtarzanie nagrań osoby badanej z punktami spojrzenia nałożonymi na prezentowane bodźce, opcjonalnym dźwiękiem umożliwiającym analizę spontanicznych reakcji, np. wzdychania użytkownika, i obrazu z kamery przedstawiającej reakcję mimiczne użytkownika.
 • Rejestrowanie zdarzeń i komentarzy po sesji oraz wyszukiwanie zdarzeń, takich jak naciśnięcia klawiszy i kliknięcia myszy zarejestrowane podczas testu.
 • Eksport powtórek klipów wideo, opcjonalnie z dźwiękiem i kamerą użytkownika jako obraz-w-obrazie.

Wizualizuj

Graficzne wizualizacje zachowań wzrokowych osoby badanej zapewniają intuicyjny wgląd w dane, ułatwiając ich zrozumienie i interpretację. Te jakościowe reprezentacje stanowią skuteczny sposób prezentacji wyników zarówno specjalistom z dziedziny eye trackingu, jak i osobom spoza branży.

Łatwe do zinterpretowania i tym samym przekonujące wizualizacje!

 • Wizualizacja poprzez ścieżki wzroku, mapy cieplne, mapy odwrotne, skupienia i klasyczny „rój pszczół”.
 • Statyczne wizualizacje można zapisywać w formatach powszechnie wykorzystywanych plików graficznych, które następnie można z łatwością wykorzystać w raportach i prezentacjach.
 • Animowane wizualizacje można eksportować jako klipy wideo AVI.
 • Filtrowanie danych na podstawie określonych cech osoby badanej, danych demograficznych i zmiennych grupowych.

Przetwarzaj dane

Tobii Pro Studio udostępnia różne opcje filtrowania i przetwarzania danych okulograficznych. Wykorzystaj elastyczne narzędzie do eksportowania danych, nowe narzędzie AOI, które obsługuje zarówno bodźce statyczne, jak i dynamiczne oraz generuj statystyki za pomocą wbudowanego narzędzia lub oprogramowania innych firm.

Eksportuj dane

 • Eksportuj surowe lub częściowo przeanalizowane dane do dalszej analizy statystycznej.
 • Dane mogą być eksportowane do pliku tekstowego, który można łatwo importować do programów takich jak Excel, SPSS, MATLAB, a także większości innych programów statystycznych w celu dalszej analizy i testów istotności.
 • Eksportuj dane z wielu nagrań, wielu badanych w jednym połączonym pliku lub w oddzielnych plikach.
 • Grupowanie AOI pozwala na agregację i porównywanie danych wewnątrz i pomiędzy bodźcami i badaniami, wspierając w ten sposób zachowanie spójnej struktury danych.

Twórz statystyki

W osadzonym narzędziu statystycznym obliczane są dane śledzenia ruchu gałek ocznych i wskaźniki kliknięcia myszy, w oparciu o AOI i grupy AOI. Można śledzić dane w tabelach i wykresach, aby je strukturyzować, przeglądać i elastycznie eksplorować.

Możliwość wyeksportowania statystyk AOI do dedykowanego oprogramowania statystycznego do dalszej analizy.

Cechy

 • Dostępne typy bodźców: instrukcja tekstowa, obraz, PDF, wideo, nagrywanie ekranu, strona internetowa, kamera sceny, przechwytywanie obrazu z zewnętrznego źródła sygnału.
 • Łatwa konfiguracja dla bodźców skupiających uwagę z wykorzystaniem bodźców wideo lub z dodatkową ścieżką audio dla badanych z krótkim czasem utrzymywania uwagi i problemami z koncentracją. 
 • Możliwość dostosowania procedury kalibracji do indywidualnych potrzeb badanych, np. przy badaniach z udziałem dzieci lub osób z problemami z koncentracją uwagi.
 • Dobre wyniki kalibracji mogą zostać zapisane oraz wykorzystane ponownie dla tego samego badanego – przy powtórzeniu nagrań w tym samym środowisku.
 • Eksport powtórek klipów wideo, opcjonalnie z dźwiękiem i kamerą użytkownika jako obraz-w-obrazie.
 • Wizualizacja poprzez ścieżki wzroku, mapy cieplne, mapy odwrotne, skupienia i klasyczny „rój pszczół”.
 • Filtrowanie danych na podstawie określonych cech osoby badanej, danych demograficznych i zmiennych grupowych.